Privacyverklaring

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Massagepraktijk Mind & Body Balance verwerkt van haar cliënten. Massagepraktijk Mind & Body Balance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Massagepraktijk Mind & Body Balance te Nieuwegein is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mind & Body Balance is bereikbaar via:

Tel. 06 53982470

Email: julia@mindandbodybalance.nl

    

2. Welke gegevens verwerkt Massagepraktijk Mind & Body Balance en met welk doel.

2.1 De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- achternaam en geboortedatum.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Factuur gegevens
 • Geschiedenis over de behandelingen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

2.2 Massagepraktijk Mind & Body Balance verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact over het maken van afspraken, annuleringen, het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Massagepraktijk Mind & Body Balance.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Massagepraktijk Mind & Body Balance analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

2.3 Email berichtgeving

Massagepraktijk Mind & Body Balance gebruikt uw naam en emailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van de salon.

Afmelden voor deze mailing is ten alle tijden mogelijk door het sturen van een mail naar: julia@mindandbodybalance.nl

2.4 Informatie verstrekking aan derden

Massagepraktijk Mind & Body Balance verkoopt haar gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

3. Niet- persoonlijke informatie

Massagepraktijk Mind & Body Balance gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Massagepraktijk Mind & Body Balance gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en het gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijk informatie die naar andere websites worden verzonden.

Massagepraktijk Mind & Body Balance is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Massagepraktijk Mind & Body Balance terecht kwam via de website van een derde.

Massagepraktijk Mind & Body Balance verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Massagepraktijk Mind & Body Balance passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

6. Inzagerecht

Via de eigenaresse van Massagepraktijk Mind & Body Balance kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitsbewijs) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Massagepraktijk Mind & Body Balance zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Massagepraktijk Mind & Body Balance.
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop Massagepraktijk Mind & Body Balance uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

 

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.